OKULUMUZ

TARİHCE VE KURULUŞ

       İsmini Şehit Emniyet Amiri Kemalettin ERÖGE’den alan Müdürlüğümüz 1971 yılında Gayrettepe’deki halen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait olan binanın 2.katında eğitime başlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün adı geçen binaya taşınması üzerine, 1973 yılında Ayazağa Özel Kimya Mühendisliği binası kiralanarak bu binaya taşınmış, Üsküdar İcadiye Mahallesi Türk Kız Koleji Sokağında bulunan ve Özel Türk Kız Kolejine ait olan binaların teşkilatımız adına 1977 yılı itibari ile tahsis edilmesinden sonra bakım onarım yapılarak 1978 Mart ayından itibaren halen bulunduğumuz yerde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.

       Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 26/09/1988 gün ve Eğitim Daire Başkanlığı 3240/219583 sayılı emirleri ile Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermeye başlamış, Hizmet binalarımız için 2009 yılında yaptırılan deprem analiz raporlarında “Binaların mevcut durumlarının kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır” değerlendirilmesi üzerine Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın da görüşleri alınarak 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci kaydı alınmamıştır.     

       Binaların yıkılarak yeniden yapılması aşamasında İmar sorunu ile karşılaşılmış, bu durumun düzeltilmesi için “İmar Planı Tadilatı” yaptırılmış Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulunca onaylanması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.11.2013 tarih ve İBB /BKN:4966 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. (Dosyanın incelenmesi yapılmış olup onay için beklemededir.)

       Diğer taraftan 1.Sınıf tarihi eser hizmet binamızın aslına uygun restorasyon çalışmaları başlatılmış, Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi binaya bitişik olan kargir hizmet binamızın 11 metrelik bölümü yıkılmıştır. Kargir hizmet binamızın geri kalan bölümünde restorasyon süresince hizmete devam edilmiş olup, Ağustos 2018 yılında restorasyonu biten tarihi binaya taşınılarak, yıkılması planlanan kargir hizmet binamız boşaltılmıştır. Boşaltılan binaların yıkım süreci başlatılmış, Maliye Hazinesine ait olan binanın yıkımı için Milli Emlak müdürlüğünün, Yanında tarihi bina olmasından dolayı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün görüşlerine Şubat 2019 tarihi itibari ile başvurulmuştur.