OKULUMUZ

MİSYONUMUZ

MİZYONUMUZ
 
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır.
 
 
VİZYONUMUZ
 
Düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, Teşkilat mensuplarımızın meslek içerisinde bilgilerininin tazelenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılması amacı ile gerekli alt yapıyı hazırlamaktır.

Yıkılacak binalarımızın yerine, İmar planın tadilatı onaylanmasından sonra, 300 kişi kapasiteli Polis Eğitim Merkezi Yerleşkesi yapılarak hizmete sunulması planlanmaktadır.